Mediation Roosendaal

Van partner tot partner: ondersteuning door Mediation Roosendaal

U bent (levens)partners van elkaar, maar praten over wat er speelt is moeilijk, terwijl beide partijen duidelijk opmerken dát er van alles aan de hand is. De druk tussen beiden bouwt op en door angst voor verandering en gebrekkige communicatie wordt de situatie erger in plaats van beter. Alvorens er beslissingen met vergaande gevolgen worden genomen, zoals het besluit om uit elkaar te gaan, in een periode die overloopt van emotie, is het goed om eens te kijken en luisteren naar elkaar. Klopt het beeld dat u van elkaar heeft eigenlijk wel? Of zijn conflicten een eigen leven gaan leiden? Vaak is het moeilijk om tussen de broeiende spanningen en hoogoplopende emoties de echte boodschap te horen die u de ander wilt brengen. Hierbij kan Mediation in Roosendaal bij Praktijk Akkerwinde u helpen.

Mediation RoosendaalGespreksondersteuning geeft helderheid

Een relatie mediator ondersteunt beide partners bij het aangaan van een belangrijk en emotioneel gesprek en proces. De insteek is om meer duidelijkheid te verschaffen over het beeld dat partners van elkaar hebben en of conflicten door de ruis van gebrekkige of ontbrekende communicatie met elkaar anders worden beleefd. Vaak blijven we graag bij ons eigen standpunt en daardoor wordt het moeilijk om door die muur van ruis en emotionele spanning heen te prikken. Mediation in Roosendaal helpt u bij dit gesprek, door u beide in raad en daad bij te staan. Een derde persoon in een dergelijk proces kan erg verhelderend werken, omdat deze objectief naar de relatie en communicatie kan kijken en luisteren. Naar aanleiding van dit gesprek of proces wordt duidelijk of u de tijd nog in elkaar wilt investeren. Als dit het geval is, kan de mediator een passende methode voor relatietherapie voorstellen.