Vergoedingen

De meeste zorgverzekeraars vergoeden relatie/gestalttherapie geheel of gedeeltelijk.

Deze vergoeding valt meestal onder de dekking van de aanvullende verzekering. Bij een aantal polissen onder alternatieve geneeswijzen. Sommige verzekeraars vragen een doorverwijzing van een huisarts. Voor actuele informatie: www.nvagt-gestalt.org/start.htm kopje vergoedingen/verzekering.

Andere mogelijkheden:Met een persoonsgebonden budget, kun je vergoeding aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank. Zie www.svb.nl.Met een bijstandsuitkering kunt je bijzondere bijstand aanvragen bij de Sociale Dienst van de gemeente.Verder blijkt in een aantal gevallen dat werkgevers de kosten vergoeden of dat vergoeding via de AWBZ mogelijk is.

Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Cliënten worden aangeraden, om voor ze starten met Gestalttherapie, bij hun eigen ziektekostenverzekering gedetailleerde informatie over de vergoeding in te winnen.

Voor verwijzers en verzekeraars is informatie beschikbaar over Gestalttherapie en de beroepsvereniging NVAGT op www.nvagt-gestalt.org