Werkwijze

Therapie

Uitgangspunt van de therapie is, dat jij onderdeel bent van je omgeving: gezin/relatie, werk, afkomst, religie en maatschappelijke positie. Als je problemen ervaart, is er vaak verband met die omgeving. Als je contact maakt met je eigen gevoelens, gedachten en ervaringen kan er meer ruimte komen voor jouw eigen kracht en energie, waarbij je de mogelijkheid hebt nieuwe keuzes te maken en creatieve oplossingen te vinden voor je problemen. In de intake verkennen we je/jullie hulpvraag, de motivatie om in therapie te gaan en kijken we of mijn werkwijze past bij jou of jullie. Als we na dit gesprek besluiten om verder te gaan, spreken we de thema’s af waaraan gewerkt gaat worden en met welke frequentie je gaat komen. Meestal zijn dat tweewekelijkse gesprekken van een uur.

De duur van de therapie is afhankelijk van de hulpvraag. De werkthema’s en frequentie leggen we vast in een contract.

In de sessies is ruimte om te onderzoeken van wat je/jullie bezighoudt. Om vragen te verhelderen bied ik verschillende werkvormen aan. Ook is er ruimte voor het uiten van je gevoelens en je of jullie worden uitgenodigd om veilig te experimenteren met nieuwe vormen van gedrag of manieren van contact maken.

Contact


Marga van Blanken
Relatietherapeut

Procedure

Je kunt je zowel telefonisch als per e-mail aanmelden.

Zowel bij mediation als voor therapie maken we een afspraak voor het eerste gesprek: het intakegesprek. Dit bestaat uit een korte kennismaking en we proberen jullie/ je huidige situatie zo goed mogelijk in kaart te brengen. Daarnaast kijken we of mijn werkwijze past bij jullie als (echt)paar of bij jou als persoon.

Daarna bepalen we of- en hoe we er samen mee aan de slag kunnen gaan.

Bij relatietherapie en mediation werk ik met gesprekken van een uur en een kwartier. De individuele therapie vindt plaats in wekelijkse of tweewekelijkse sessies van een uur. Tijdens de intake maken we afspraken over de frequentie van de gesprekken.