Emotioneel Focused Therapie (EFT)

 

Uitgangspunt van EFT is het belang van het onderzoeken van hoe jouw emotionele verbinding is met je liefdespartner en de patronen die na verloop van tijd altijd ontstaan in een relatie. Patronen bieden houvast en er kunnen patronen ontstaan waarbij je samen in een vicieuze, negatieve cirkel terecht komt, zoals terugkerende ruzies of andere patronen waarbij er afstand ontstaat. Als hierdoor verwijdering ontstaat, loopt de relatie gevaar.

EFT gaat uit van de hechtingstheorie, die beschrijft hoe mensen zich in hun vroege kindertijd (tot ongeveer 6 jaar) hebben leren hechten aan hun ouders of ander belangrijke hechtingsfiguren. Je ontwikkelt je eigen hechtingsstijl, die de rest van je leven een rol blijft spelen in hoe jij relaties aangaat. Je hechtingsstijl is mede ‘verantwoordelijk’ voor terugkerend de keus voor eenzelfde soort partners.

Een ander element wat je relatie beïnvloedt, zijn de zogenaamde pijnpunten die je in je leven hebt ontwikkeld. Punten waarvoor jij extra gevoelig ben en die meestal onbewust een rol spelen in je relatie(s). Als je bijvoorbeeld geleerd hebt, dat mensen nooit hun afspraken nakomen dan kan dit een trigger vormen in je relatie. Als je partner een afspraak niet nakomt, triggert hij of zij daarmee onbewust jou pijnpunt. Dit triggeren van oude pijnpunten is vaak de oorsprong van ruzie, conflicten en verwijten en daarmee van een negatief patroon.

Samengevat richt EFT zich op emoties en het herstellen van de verbinding tussen de partners. Daarnaast worden communicatie- en gedragspatronen onder loep genomen met de daarmee gepaard gaande emoties. Belangrijk is dat er eerst een veilige basis wordt gelegd om moeilijk thema’s, zoals de pijnpunten van beide partners, te kunnen bespreken. EFT richt zich op het (leren) uiten van emoties en weer open staan voor elkaars gevoelens en elkaar tot steun kunnen zijn.

 

Contact


Marga van Blanken
Relatietherapeut

De relatie therapeut ondersteunt jullie om samen het gesprek aan te gaan.

Om meer te weten over jullie relatie is het van belang om inzicht te krijgen in jullie relatie. Mensen met relatieproblemen  zijn vaak bezig zijn met de tekortkomingen van de ander, wat meestal een vertekend  en negatief beeld van de ander geeft. Je kan de positieve dingen van de ander niet meer zien.
Het relatie onderzoek is bedoeld om helderheid te krijgen of het beeld dat jullie van elkaar hebben ook klopt. Vaak gaan conflicten een eigen leven leiden en is niet meer duidelijk waar het echt over gaat. Beide partijen blijven hangen bij hun eigen standpunt.

Na het relatie onderzoek zal duidelijk zijn waar de pijnpunten in de relatie liggen en zal het duidelijk zijn of jullie nog in deze relatie willen investeren, of dat het besluit zal zijn dat scheiden de beste optie is.
Als jullie besluiten om verder te gaan kan de relatiemediator jullie ondersteunen met relatietherapie. Besluiten jullie uit elkaar te gaan dan kan de relatiemediator jullie begeleiden om op een goede manier afscheid van elkaar te nemen.

Over Marga van Blanken

Ik ben Marga van Blanken (1959), getrouwd en moeder van twee volwassen zonen. Na een loopbaan in de binnenvaart heb ik het roer omgegooid en begeleid ik al weer jaren mensen, in verschillende settingen.
Eerst in jeugdhulpverlening, psychiatrie en verstandelijk gehandicaptenzorg, en sinds 2005 als zelfstandig werkend therapeut.

Contactgegevens

Akkerwindestraat 61

4761ZG

Zevenbergen
T: 0168-326670
E: info@praktijkakkerwinde.nl