Relatie onderzoek

Jullie relatie staat onder druk wat nu?

De relatie met je partner staat onder druk, je denkt aan scheiden.
Je voelt je onbegrepen. Je bent elkaar kwijtgeraakt, ieder is steeds meer zijn eigen leven gaan leiden. Vaak lopen de spanningen zo hoog op dat scheiden de enige uitweg lijkt.
Toch heb je de definitieve beslissing om te scheiden nog niet genomen.

Deze periode is een van de meest stressvolle periodes in je leven. Toen jullie trouwden of gingen samenwonen was het jullie bedoeling om tot de dood bij elkaar te blijven.
Je trouwt niet als je het idee hebt dat je wel weer uit elkaar zult gaan.

Uit onderzoek is gebleken dat naar schatting zo’n 10.000 stellen per jaar onnodig uit elkaar gaan.
De relatiemediator helpt mensen die twijfelen aan hun relatie maar niet onnodig uit elkaar willen gaan door middel van een relatieonderzoek.

Contact


Marga van Blanken
Relatietherapeut

De relatie therapeut ondersteunt jullie om samen het gesprek aan te gaan.

Om meer te weten over jullie relatie is het van belang om inzicht te krijgen in jullie relatie. Mensen met relatieproblemen  zijn vaak bezig zijn met de tekortkomingen van de ander, wat meestal een vertekend  en negatief beeld van de ander geeft. Je kan de positieve dingen van de ander niet meer zien.
Het relatie onderzoek is bedoeld om helderheid te krijgen of het beeld dat jullie van elkaar hebben ook klopt. Vaak gaan conflicten een eigen leven leiden en is niet meer duidelijk waar het echt over gaat. Beide partijen blijven hangen bij hun eigen standpunt.

Na het relatie onderzoek zal duidelijk zijn waar de pijnpunten in de relatie liggen en zal het duidelijk zijn of jullie nog in deze relatie willen investeren, of dat het besluit zal zijn dat scheiden de beste optie is.
Als jullie besluiten om verder te gaan kan de relatiemediator jullie ondersteunen met relatietherapie. Besluiten jullie uit elkaar te gaan dan kan de relatiemediator jullie begeleiden om op een goede manier afscheid van elkaar te nemen.