Emotioneel Focused Therapie (EFT)

Uitgangspunt van EFT is het belang van het onderzoeken van hoe jouw emotionele verbinding is met je liefdespartner en de patronen die na verloop van tijd altijd ontstaan in een relatie. Patronen bieden houvast en er kunnen patronen ontstaan waarbij je samen in een vicieuze, negatieve cirkel terecht komt, zoals terugkerende ruzies of andere patronen waarbij er afstand ontstaat. Als hierdoor verwijdering ontstaat, loopt de relatie gevaar.

EFT gaat uit van de hechtingstheorie, die beschrijft hoe mensen zich in hun vroege kindertijd (tot ongeveer 6 jaar) hebben leren hechten aan hun ouders of ander belangrijke hechtingsfiguren. Je ontwikkelt je eigen hechtingsstijl, die de rest van je leven een rol blijft spelen in hoe jij relaties aangaat. Je hechtingsstijl is mede ‘verantwoordelijk’ voor terugkerend de keus voor eenzelfde soort partners.

Een ander element wat je relatie beïnvloedt, zijn de zogenaamde pijnpunten die je in je leven hebt ontwikkeld. Punten waarvoor jij extra gevoelig ben en die meestal onbewust een rol spelen in je relatie(s). Als je bijvoorbeeld geleerd hebt, dat mensen nooit hun afspraken nakomen dan kan dit een trigger vormen in je relatie. Als je partner een afspraak niet nakomt, triggert hij of zij daarmee onbewust jou pijnpunt. Dit triggeren van oude pijnpunten is vaak de oorsprong van ruzie, conflicten en verwijten en daarmee van een negatief patroon.

Samengevat richt EFT zich op emoties en het herstellen van de verbinding tussen de partners. Daarnaast worden communicatie- en gedragspatronen onder loep genomen met de daarmee gepaard gaande emoties. Belangrijk is dat er eerst een veilige basis wordt gelegd om moeilijk thema’s, zoals de pijnpunten van beide partners, te kunnen bespreken. EFT richt zich op het (leren) uiten van emoties en weer open staan voor elkaars gevoelens en elkaar tot steun kunnen zijn.